Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
MAHARISHI IN
THE WORLD TODAY
 Forside
 Du kan blive
  grundlægger
 Aktiviteter
  i Fredspaladset
 Fredsskabende
  teknologi
 Kontakt os
Fredspalads med uovervindeligheds tårn.

Links:  

Uovervindeligt  
Danmark.dk  
TMnu.dk  
Meditation på  
skoleskemaet  
Maharishi  
Vediske  
Kursuscenter  
Vedisk  
arkitektur  
RajaBjarne.dk  

Maharishi Fredspalads – byens nye stolthed!

Vi inviterer de mest fremsynede borgere i byen, 5-10 familier i hver by, til med deres interesse for projektet at støtte opførelsen af Fredspaladset, og derved blive grundlæggere af byens nye stolthed.

Fredspaladserne konstrueres i overenstemmelse med urgamle Vastu principper beskrevet i Maharishi Sthapatya Veda, og opføres gennem et samarbejde med Global Country of World Peace.

Der vil blandt andet blive opført Maharishi Fredspaladser i København, Århus, Odense, Aalborg, i Sydjylland, samt andre steder i landet.


Aktiviteter i Fredspaladset Muligheder for projektudviklere Du kan blive
grundlægger
Uovervindelighed
for alle lande


Yderligere oplysninger kan venligst indhentes gennem spørgsmål på e-mail eller ved telefonisk henvendelse på 86 88 87 25.

Global Country of World Peace åbner disse muligheder i samarbejde med Dansk For­ening for Transcendental Meditation – en meditations­metode, som anvendes af mange men­nesker med vidt forskellig kulturel og religiøs baggrund for at udvikle bevidst­heden, få ny energi og udfolde ens fulde muligheder som menneske.

Mere end 600 videnskabelige undersøgelser af TM's virkninger er gennem de sidste årtier gennemført af forskere ved mere end 250 uafhængige institutioner verden over, inklusiv disse oplistede forskningsinstitutioner. Under­søgelserne er offentliggjort i førende tidsskrifter, såsom de her nævnte viden­skabelige tidsskrifter. En del af undersøgelserne er præsenteret ved videnskabelige konferencer, og nogle er dele af doktorafhandlinger fra flere førende universiteter. Størstedelen af denne forskning er samlet i et 7 binds værk på over 5.000 sider "Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme - Collected Papers" udgivet i 1977–2006 af MERU (Maharishi European Research University), Press Publication. Under­søgelserne har påpeget dybtgående virkninger af TM-programmet, såvel for den enkelte som for ethvert område af samfundet, herunder sundhed, uddannelse, erhvervsliv, rehabilitering, forsvar, landbrug, og administration.

Til top