Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
MAHARISHI IN
THE WORLD TODAY
 Forside
 Du kan blive
  grundlægger
 Aktiviteter
  i Fredspaladset
 Fredsskabende
  teknologi
 Kontakt os
Fredspalads med uovervindeligheds tårn.

Links:  

Uovervindeligt  
Danmark.dk  
TMnu.dk  
Meditation på  
skoleskemaet  
Maharishi  
Vediske  
Kursuscenter  
Vedisk  
arkitektur  
RajaBjarne.dk  

Maharishi-effekten: indre fred skaber ydre fred

Maharishi Mahesh Yogi forudsagde allerede i 1960, at når én procent af en befolkning anvender Transcendental Meditation, vil der være en målelig forbedring af hele befolkningens livskvalitet.

I 1974 nåede antallet af mediterende op på omkring 1% i en række byer i USA. I disse byer faldt kriminaliteten i gennemsnit med omkring 16%. Dette fænomen blev kaldt Maharishi-effekten.

Gruppeudøvelse af det videregående TM-Sidhi-program mange­dobler effekten. Det bliver således muligt at påvise en virkning på det omgivende samfund ved et langt mindre antal udøvere. En gruppe, der svarer til kvadratroden af 1% af befolkningen, vil være tilstrækkeligt til at opnå en målelig indflydelse på befolkningens livskvalitet.

For Danmark vil det svare til en gruppe på kun 250 personer. Og det kræver en gruppe på 8.000 udøvere af TM-Sidhi-program­met at skabe en indflydelse af kohærens og positivitet i hele verden.
TM-Sidhi-programmet er blevet udøvet i store grupper ved flere lejligheder. Og forskning har bekræftet at Maharishi-effekten eksisterer og er universel.

Resumé af enkelte undersøgelser kan læses på dansk nedenfor samt her  >>
og en oversigt over forskningen på området findes her på engelsk  >>
For eksempel var der samlet 2-300 TM-Sidhi-udøvere i Jerusalem i 2 måneder i 1983. Der sås en statistisk sikker, positiv virkning på livskvalitets-indikatorer i Israel, hvor kriminaliteten faldt med 12%, antallet af biluheld med 34% og antallet af ildebrande med 30%. Og i denne periode var der en markant nedgang i krigsaktiviteterne i det borgerkrigshærgede Libanon. Og der var en klar sammenhæng mellem antallet af TM-Sidhi-udøvere - som varierede i løbet af perioden – og krigens intensitet. Når gruppen nåede en vis tærskel­værdi faldt antallet af borger­krigsdræbte med 76%.

Ref.: David Orme-Johnson, Charles N. Alexander, John Davies, Howard M. Chandler, Wallace E. Larimore (1988). International Peace Project in the Middle east. Journal of Conflict Resolution, 32(4), 776-812.

Et mere systematisk resumé af undersøgelsen findes her  >>"Jeg tror at man med rette kan hævde at betydningen af denne forskning rækker ud over alle andre forsknings­program­mer inden for samfundsfag og psykologi. Det har over­levet et større batteri af statistiske tests end det meste forskning inden for konfliktløsning. Dette arbejde og teorien bag det fortjener at blive taget i betragtning af såvel akademikere som politikere."


David Edwards Ph.D.
Professor of Government, University of Texas at Austin.Læs rapporten:   Samfundsudvikling og Kollektiv Bevidsthed   >>

En dokumenteret strategi til at skabe øget velfærd og
omfattende besparelser i sam­funds­økonomien.

Indholdsfortegnelse:

  1. Kun en ny viden kan skabe en ny fremtid
  2. Naturens orden og intelligens
  3. En ny forståelse af samfundets dynamik
  4. Videnskabelig dokumentation for Maharishi-effekten
  5. Vurdering af Maharishi-effekten i forskellige perspektiver
  6. Økonomisk rentabilitet ved et kohærensprojekt - en cost/benefit analyse over mulige milliardbesparelser i den danske samfundsøkonomi
  7. Forslag til praktisk gennemførelse af et kohærensprojekt
  8. Igangsættende initiativ til et kohærensprojekt
  9. Referencer

Af cand. oceon. Leon Elmkjær, civilingeniør, Ph.D. Søren Boelskifte,
cand. psyk. Jørn Janby, cand. jur. Ole Markmann, cand. scient. Mette Skov,
cand. polit. Finn Voldtofte, speciallæge Sten Rasmussen, samt lægerne Henrik Westergaard og Michael Riis Jensen. 1999, Kolding.Aktiviteter i Fredspaladset Muligheder for projektudviklere Du kan blive
grundlægger
Uovervindelighed
for alle lande


Yderligere oplysninger kan venligst indhentes gennem spørgsmål på e-mail eller ved telefonisk henvendelse på 86 88 87 25.

Global Country of World Peace åbner disse muligheder i samarbejde med Dansk For­ening for Transcendental Meditation – en meditations­metode, som anvendes af mange men­nesker med vidt forskellig kulturel og religiøs baggrund for at udvikle bevidst­heden, få ny energi og udfolde ens fulde muligheder som menneske.

Mere end 600 videnskabelige undersøgelser af TM's virkninger er gennem de sidste årtier gennemført af forskere ved mere end 250 uafhængige institutioner verden over, inklusiv disse oplistede forskningsinstitutioner. Under­søgelserne er offentliggjort i førende tidsskrifter, såsom de her nævnte viden­skabelige tidsskrifter. En del af undersøgelserne er præsenteret ved videnskabelige konferencer, og nogle er dele af doktorafhandlinger fra flere førende universiteter. Størstedelen af denne forskning er samlet i et 7 binds værk på over 5.000 sider "Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme - Collected Papers" udgivet i 1977–2006 af MERU (Maharishi European Research University), Press Publication. Under­søgelserne har påpeget dybtgående virkninger af TM-programmet, såvel for den enkelte som for ethvert område af samfundet, herunder sundhed, uddannelse, erhvervsliv, rehabilitering, forsvar, landbrug, og administration.

Til top